รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ บริษัทรับทำเว็บไซต์ รับดูแลเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ จดโดเมน เว็บโฮสติ้ง ดูแลคอมพิวเตอร์ วางระบบ network ระบบรับจองออนไลน์ ระบบสนามกอล์ฟ web design responsive web design web responsive custom website design bespoke web design booking system web maintenance ecommerce website web design thailand web management website maintenance DiTC ดีไอทีซี ธรรมนิติ

ดีไอทีซี มีความยินดีที่จะให้บริการดูแลและอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์แก่ลูกค้า ในรูปแบบรายเดือน เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณมีความเคลื่อนไหวและทำงานอย่างราบรื่นอยู่เสมอ วางใจให้เราดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์แทนคุณ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านเซิร์ฟเวอร์ การเชื่อมต่อ การปรับปรุง แก้ไข สำรองข้อมูล งานด้านกราฟฟิก ตลอดจนการโปรโมทเว็บไซต์และจดทะเบียนต่างๆ

เรามีทีมงานมืออาชีพที่พร้อมให้คำปรึกษาและทำงานเสมือนหนึ่งเป็นทีมงานของคุณ ไม่ต้องจ้างบุคลากรด้านไอทีด้วยตนเอง โดยทำงานผ่านระบบบริหารควบคุมงาน "Trello" พร้อมการรายงานผล ช่วยให้ภารกิจด้านไอทีของคุณบรรลุเป้าหมาย ประหยัดเวลาและงบประมาณWeb Maintenance Service

Standard - 5,000 บาท

ดูแลตรวจสอบเว็บไซต์และระบบ
 • ดูแล ตรวจสอบ แจ้งเตือน ข้อผิดผลาดของเว็บไซต์
ทุกวัน
 • สำรองข้อมูลภายในเว็บไซต์
1 ครั้ง
เว็บโฮสติ้งและโดเมน
 • ดูแลการจดทะเบียนต่ออายุโดเมนและโฮสติ้ง
ทุกวัน
ออกแบบกราฟิก
 • ออกแบบ ปรับเปลี่ยน Intro Page
ตามเทศกาล
 • ออกแบบ แก้ไข กราฟิก แบนเนอร์
2 ชิ้น
อัพเดทข้อมูลและจัดการเนื้อหา
 • อัพเดท แก้ไข เนื้อหา ข่าวสาร บทความ(Static Content)
4 ครั้ง
 • อัพเดท แก้ไข รูปภาพ
10 รูป
ประชาสัมพันธ์และโปรโมทเว็บ
-
ช่วยเหลือและรายงาน
 • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านไอที
ทุกวัน
 • รายงานเว็บไซต์ประจำเดือน
1 ครั้ง

Advanced - 10,000 บาท

ดูแลตรวจสอบเว็บไซต์และระบบ
 • ดูแล ตรวจสอบ แจ้งเตือน ข้อผิดผลาดของเว็บไซต์
ทุกวัน
 • ดูแล ตรวจสอบเว็บไซต์ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
ทุกวัน
 • ดูแล ตรวจสอบ ป้องกันการโจมตีของไวรัส มัลแวร์ และแฮ็คเกอร์
ทุกวัน
 • สำรองข้อมูลภายในเว็บไซต์
2 ครั้ง
เว็บโฮสติ้งและโดเมน
 • ดูแลการจดทะเบียนต่ออายุโดเมนและโฮสติ้ง
ทุกวัน
 • บริการเว็บโฮสติ้ง ฟรี
ตลอดอายุสัญญา
 • บริการจดทะเบียน ต่ออายุโดเมน ฟรี
ตลอดอายุสัญญา
ออกแบบกราฟิก
 • ออกแบบ ปรับเปลี่ยน Intro Page
ตามเทศกาล
 • ออกแบบ แก้ไข กราฟิก แบนเนอร์
4 ชิ้น
อัพเดทข้อมูลและจัดการเนื้อหา
 • อัพเดท แก้ไข เนื้อหา ข่าวสาร บทความ (Static Content)
4 ครั้ง
 • อัพเดท แก้ไข รูปภาพ
20 ชิ้น
ประชาสัมพันธ์และโปรโมทเว็บ
 • ติดตั้ง ดูแล โซเชียลมีเดีย
ทุกวัน
 • อัพเดท ข้อมูล ในโซเชียลมีเดีย
ทุกวัน
 • ดูแล ปรับปรุงเว็บไซต์ตามหลัก SEO
ทุกวัน
ช่วยเหลือและรายงาน
 • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านไอที
ทุกวัน
 • รายงานเว็บไซต์ประจำเดือน
1 ครั้ง
 • วิเคราะห์และรายงานสถิติเว็บด้วย Google Analytics
1 ครั้ง
 • เข้าร่วมประชุมกับลูกค้า
1 ครั้ง

Managed - 15,000 บาท

ดูแลตรวจสอบเว็บไซต์และระบบ
 • ดูแล ตรวจสอบ แจ้งเตือน ข้อผิดผลาดของเว็บไซต์
ทุกวัน
 • ดูแล ตรวจสอบเว็บไซต์ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
ทุกวัน
 • ดูแล ตรวจสอบ ป้องกันการโจมตีของไวรัส มัลแวร์ และแฮ็คเกอร์
ทุกวัน
 • ดูแล ตรวจสอบ พัฒนาระบบโปรแกรม
1 ครั้ง
 • สำรองข้อมูลภายในเว็บไซต์
4 ครั้ง
เว็บโฮสติ้งและโดเมน
 • ดูแลการจดทะเบียนต่ออายุโดเมนและโฮสติ้ง
ทุกวัน
 • บริการเว็บโฮสติ้ง ฟรี
ตลอดอายุสัญญา
 • บริการจดทะเบียน ต่ออายุโดเมน ฟรี
ตลอดอายุสัญญา
ออกแบบกราฟิก
 • ออกแบบ ปรับเปลี่ยน Intro Page
ตามเทศกาล
 • ออกแบบ แก้ไข กราฟิก แบนเนอร์
6 ชิ้น
 • ออกแบบ พัฒนาโครงสร้างเว็บไซต์
1 ครั้ง
อัพเดทข้อมูลและจัดการเนื้อหา
 • อัพเดท แก้ไข เนื้อหา (Static Content)
8 ครั้ง
 • อัพเดท แก้ไข รูปภาพ
40 รูป
 • จัดการข้อมูล ข่าวสาร บทความ
10 ชิ้น
ประชาสัมพันธ์และโปรโมทเว็บ
 • ติดตั้ง ดูแล โซเชียลมีเดีย
ทุกวัน
 • อัพเดท ข้อมูล ในโซเชียลมีเดีย
ทุกวัน
 • จัดการข้อมูล ข่าวสาร ในโซเชียลมีเดีย
10 ชิ้น
 • ดูแล ปรับปรุงเว็บไซต์ตามหลัก SEO
ทุกวัน
ช่วยเหลือและรายงาน
 • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านไอที
ทุกวัน
 • วิเคราะห์และรายงานสถิติเว็บด้วย Google Analytics
1 ครั้ง
 • วิเคราะห์และรายงานสถิติโซเชียลมีเดีย
1 ครั้ง
 • เข้าร่วมประชุมกับลูกค้า
1 ครั้ง

ขอใบเสนอราคา


ต้องการ

ไม่ต้องการ