รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ บริษัทรับทำเว็บไซต์ รับดูแลเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ จดโดเมน เว็บโฮสติ้ง ดูแลคอมพิวเตอร์ วางระบบ network ระบบรับจองออนไลน์ ระบบสนามกอล์ฟ web design responsive web design web responsive custom website design bespoke web design booking system web maintenance ecommerce website web design thailand web management website maintenance DiTC ดีไอทีซี ธรรมนิติ

กฎหมายเก็บภาษีเงินดิจิทัล 15% เริ่มใช้แล้ววันนี้!!

22 Jan 2019      เขียนโดย : Admin DiTC


ภายในเนื้อความประกาศราชกิจจานุเบกษา สรุปใจความได้ว่ากำไรของนักลงทุนที่ได้มาจากการซื้อขายเหรียญคริปโตในไทยนั้น จะต้องถูกนำมาหักออก 15% เพื่อจ่ายเป็นภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งในการยื่นภาษีเงินได้รายปีนั้น ยังต้องนำรายได้ในส่วนนี้ไปเสียภาษีเพิ่มเติมอีกด้วย

โดยเหตุผลที่ต้องมีการประกาศกฎหมายเกี่ยวกับภาษีbitcoin หรือเงินดิจิทัลต่างๆ นั้น เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ใช้เงินดิจิทัลเป็นเครื่องมือระดุมทุน หรือทำการค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงิน และระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้


ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินธุรกิจในรูปแบบนี้สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างโปร่งใส และช่วยสนับสนุนผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจ จึงได้มีการประกาศกฎหมายนี้ เพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินดิจิทัลไปใช้ในเชิงหลอกลวงประชาชน หรือก่ออาชญากรรมอื่นๆ ในอนาคต


ทั้งนี้ผู้ขายทรัพย์สินดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่กระทำผ่านผู้ให้บริการเสนอขายที่ได้รับการเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกินสองเท่าของราคาขายของทรัพย์สินดิจิทัลทั้งหมดซึ่งผู้นั้นได้เสนอขาย แต่ทั้งนี้เงินค่าปรับต้องไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท

ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/033/43.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/033/71.PDF

หมวดหมู่