รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ บริษัทรับทำเว็บไซต์ รับดูแลเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ จดโดเมน เว็บโฮสติ้ง ดูแลคอมพิวเตอร์ วางระบบ network ระบบรับจองออนไลน์ ระบบสนามกอล์ฟ web design responsive web design web responsive custom website design bespoke web design booking system web maintenance ecommerce website web design thailand web management website maintenance DiTC ดีไอทีซี ธรรมนิติ

งด Inbox หลังออกกฏหมายผู้ค้าออนไลน์ไม่แจ้งราคาปรับ 10,000

24 Mar 2019      เขียนโดย : Admin DiTC


 

ปัญหาของการช้อปปิ้งออนไลน์ ที่หลายคนต้องเคยเจอคือ ร้านค้าไม่แสดงราคา แล้วต้องให้ส่งข้อความเพื่อสอบถามเพิ่มเติม ซึ่งก็มีบางร้านออกมาอธิบายว่าเป็นกลไกทางการตลาด กลัวว่าการบอกราคาแล้วจะมีคู่แข่งขายตัดราคา แต่แน่นอนว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่แฮปปี้กับการที่ต้องรอคำตอบในเรื่องราคา และตัดสินใจไปซื้อร้านอื่นที่แสดงราคาไว้ก่อนแล้ว

หลังจากเป็นปัญหาคาราคาซังมาหลายปี เมื่อวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศบังคับใช้กฎหมายใหม่เพื่อควบคุมการค้าออนไลน์ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 44 พ.ศ. 2560 เรื่อง "การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือออนไลน์" เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภคโดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป (21มีนาคม 2561)

ข้อ 2 ในประกาศนี้ “ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายถึงผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจําหน่ายสินค้าหรือบริการ ผ่านระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย รวมถึงแอปพลิเคชั่นต่างๆ

ข้อ 3 ให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงราคาจําหน่าย ค่าบริการ รวมถึงประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด น้ำหนัก และรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ โดยการเขียน พิมพ์ หรือแสดงด้วยวิธีอื่นๆ ในลักษณะที่ชัดเจน ครบถ้วน เปิดเผย สามารถอ่านได้โดยง่าย ทั้งนี้การแสดงราคาจําหน่ายสินค้า ค่าบริการ ข้อความต้องเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้ รวมถึงให้แสดงราคาต่อหน่วยโดยใช้ตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิคอยู่ด้วย

ข้อ 4 ในกรณีที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากราคาจําหน่ายสินค้า หรือค่าบริการที่แสดงไว้ตามข้อ 3 ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแสดงค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ชัดเจนครบถ้วนและเปิดเผย โดยแสดงไว้ควบคู่กับการแสดงราคาจําหน่ายสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการ

ข้อ 5 การแสดงราคาจําหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการตามข้อ 3 ต้องแสดงให้ตรงกับราคาจริง สามารถขายถูกกว่าราคาได้ แต่ห้ามขายเกินราคาในข้อ 3

และนอกจากนี้คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ภายใต้กระทรวงพาณิชย์มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 44 พ.ศ.2560 เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าออนไลน์ว่า หากผู้ขายไม่ทำตามจะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท และกรณีมีส่วนลดหรือโปรโมชั่นร่วมกับสมาชิกบัตรเครดิต ทางผู้ขายต้องแจ้งให้ชัดเจนด้วย

สำหรับผู้ใดที่พบเห็นการกระทำความผิดสามารถแจ้งได้กับสายด่วนกระทรวงพาณิชย์ ที่เบอร์ 1569 พร้อมรับสินบนนำจับในอัตรา 25% ของค่าปรับหรือมูลค่าสุทธิของสินค้าที่ศาลมีคำสั่งยึด

ประกาศมาแบบนี้ ปัญหาการ Inbox ก็น่าจะหมดไป ผู้บริโภคอย่างเราๆ ก็จะมีตัวเลือกที่มากขึ้น สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ส่วนผู้ประกอบการนั้นก็ต้องมีการนำเสนอสินค้าที่น่าสนใจและดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาซื้อได้โดยไม่ต้องซ่อนราคาอีกต่อไปครับ

อ่านประกาศฉบับเต็มที่ : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/082/156.PDF

หมวดหมู่