รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ บริษัทรับทำเว็บไซต์ รับดูแลเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ จดโดเมน เว็บโฮสติ้ง ดูแลคอมพิวเตอร์ วางระบบ network ระบบรับจองออนไลน์ ระบบสนามกอล์ฟ web design responsive web design web responsive custom website design bespoke web design booking system web maintenance ecommerce website web design thailand web management website maintenance DiTC ดีไอทีซี ธรรมนิติ

จ้างพนักงานไอทีประจำกับ Outsource แบบไหนคุ้มกว่า

22 Jun 2021      เขียนโดย : Admin DiTC


 

          หากพูดถึงข้อสงสัยของผู้บริหาร คงหนีไม่พ้นข้อถกเถียงกันระหว่างการจ้างพนักงานประจำกับจ้าง Outsource แบบไหนดีกว่ากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งทางด้านไอที ซึ่งผู้บริหารหลาย ๆ คนเกิดความลังเลในความจำเป็นที่บริษัทจะต้องมีพนักงานไอทีเองนั้นมีมากน้อยแค่ไหน เนื่องจากค่าตัวของเหล่าบรรดาพนักงานไอทีเหล่านี้มีค่าตัวที่ค่อนข้างสูง และในบางบริษัทก็ไม่รู้ว่าจ้างมาแล้วจะใช้งานให้คุ้มค่าได้มากแค่ไหน เพราะงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นด้านการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ให้นิ่ง แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์ให้พนักงานออฟฟิศ
          เราจึงได้ทำการเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียระหว่างการจ้างไอทีประจำกับ IT Outsource ในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค, เซิร์ฟเวอร์ รวมถึงระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยในการตัดสินใจที่แม่นยำของท่านผู้บริหารมากขึ้น


ด้านค่าใช้จ่าย

          IT In-House: ค่าใช้จ่ายหลัก ๆ ในการจ้างพนักงานไอทีนั้น ไม่ได้มีแค่เงินเดือนเท่านั้น ยังมีค่าใช้จ่ายแฝงอื่น ๆ อาทิ โบนัส,
ค่าประกันสังคม, ค่าประกันชีวิต, ค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น รวมถึงอัตราเงินเดือนที่ต้องปรับเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี 

          IT Outsource: หากเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (IT Outsource) ค่าใช้จ่ายก็จะจบแค่ตามที่ตกลงกัน ไม่มีส่วนแฝงเพิ่มเติม ทำให้ผู้บริหารสามารถประเมินค่าใช้จ่ายล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ

เราได้ลองทำตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย หากจ้างไอที ป.ตรี ให้บริการดูแลคอมพิวเตอร์ประมาณ 20 เครื่องกับจ้างบริษัทไอทีดูแลระบบคอมพิวเตอร์

outsource

 

ด้านการแก้ไขปัญหาและความเชี่ยวชาญ
           IT In-house: สำหรับพนักงานไอทีส่วนใหญ่ที่อยู่ในออฟฟิศอาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทำให้เวลาเกิดปัญหาต่าง ๆ ทางด้านไอทีที่เป็นปัญหายากๆ หรือต้องใช้ความสามารถลึก ๆ ก็ทำให้แก้ไขปัญหาได้ล่าช้า หรือแก้ไขปัญหาไม่ขาด เกิดปัญหาเดิม ๆ ซ้ำขึ้นมาอีก เพราะแก้ไขไม่ตรงจุด เนื่องจากไม่มีความเชี่ยวชาญ
           IT Outsource: เนื่องจาก IT Outsource มีหน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มีเคสปัญหาเข้ามาให้แก้ไขมากมาย จึงทำให้มีทักษะและความชำนาญ ที่เมื่อพบปัญหาประเภทเดียวกันหรือคล้ายกัน จึงแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว และตรงจุด และด้วยการทำงานในรูปแบบทีม ทำให้ความหลากหลายในสาขาที่เชี่ยวชาญจะมีมากและครอบคลุมทุกด้าน

 

ด้านการให้บริการ
           IT In-house: การเข้าแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ทำได้รวดเร็ว ติดต่อได้สะดวก เนื่องจากอยู่ในสำนักงานเดียวกัน แต่สำหรับบริษัทขนาดเล็กที่มีพนักงานไอทีเพียงคนเดียว ในการแก้ไขปัญหาอาจจะต้องรอคิว และหากพนักงานไอทีที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เกิดลาพักร้อน หรือลาป่วย ก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
           IT Outsource: การรับเรื่องแก้ไขปัญหามีทีมเจ้าหน้าที่คอย standby ดูแล ซึ่งหากคนใดลา อีกคนก็สามารถแก้ไขปัญหาแทนได้ ซึ่งปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ด้วยระบบ Remote Service ก็จะสามารถทำได้รวดเร็ว พอ ๆ กับพนักงานประจำ แต่หากเกิดปัญหาที่ไม่สามารถ Remote service ได้ ก็จะต้องใช้เวลาในการเข้าไปที่แก้ไขปัญหาที่หน้างาน ซึ่งก็จะล่าช้าไปประมาณ 1-2 ช.ม.

 

ด้านมาตรฐาน
          IT In-house: พนักงานไอทีระดับธรรมดาจะกำหนดมาตรฐานในการดูแลระบบไอทีค่อนข้างยาก หรือทำได้ไม่ครบถ้วน เนื่องจากไม่เคยมีประสบการณ์และมุมมองในการดูแลไม่ได้ครอบคลุม จึงทำให้ระบบเกิดความเสี่ยงขึ้นได้
          IT Outsource: ด้วยการให้บริการดูแลเกี่ยวกับด้านระบบไอทีและคอมพิวเตอร์เป็นงานหลัก บริษัท IT Outsource จึงจะมีมาตรฐานหรือรูปแบบในการดูแลที่ครอบคลุมกว่า และเป็นมาตรฐานสากลในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์อีกด้วย

 

ด้านการพัฒนาระบบในองค์กร
          IT In-house: ไอทีประจำอาจจะมีความเข้าใจในลักษณะธุรกิจมากกว่า และเข้าใจว่าองค์กรมีความต้องการในด้านใด จึงทำให้วางแผนได้เหมาะสมและตรงเป้าหมาย
          IT Outsource: ไอที Outsource นั้น อาจจะไม่ได้มีความเข้าใจในลักษณะธุรกิจมากนัก แต่เนื่องจากพบธุรกิจในหลากหลายประเภท จึงสามารถนำข้อดีมาแนะนำได้ รวมถึงการอัพเดทข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในวงการไอที จึงทำให้ได้แนวคิดใหม่ๆ สำหรับการแนะนำเพื่อพัฒนาองค์กรได้

 

          กล่าวโดยสรุป การที่จะจ้างพนักงานไอทีประจำหรือ IT Outsource นั้น จะขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร และทิศทางในการบริหารไอทีภายในองค์กร
          ซึ่งหากเป็นองค์กรขนาดใหญ่สามารถใช้ในรูปแบบผสมผสานทั้งการมีพนักงานประจำและจ้าง Outsource เพื่อความก้าวหน้าที่รวดเร็วทางด้านไอที โดยพนักงานไอทีประจำจะทำหน้าที่เกี่ยวกับบริหารจัดการไอทีภายในองค์กร วางแผนพัฒนาระบบไอทีที่สำคัญขององค์กร และกำกับควบคุม IT Outsource โดยงานที่เป็นงาน Routine หรืองานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น พวกงานแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หรืองานมอนิเตอร์ระบบนั้น ก็ว่าจ้างให้ IT Outsource ดูแล
          สำหรับองค์กรขนาดเล็กการจ้าง IT Outsource คงเป็นคำตอบที่เหมาะสมที่สุด เพราะช่วยลดต้นทุนได้มากกว่าเท่าตัวทีเดียว

          

          ตารางเปรียบเทียบความคุ้มระหว่างไอทีประจำ vs IT Outsource

itoutsource

หมวดหมู่