รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ บริษัทรับทำเว็บไซต์ รับดูแลเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ จดโดเมน เว็บโฮสติ้ง ดูแลคอมพิวเตอร์ วางระบบ network ระบบรับจองออนไลน์ ระบบสนามกอล์ฟ web design responsive web design web responsive custom website design bespoke web design booking system web maintenance ecommerce website web design thailand web management website maintenance DiTC ดีไอทีซี ธรรมนิติ

มาเช็คกันว่าในออฟฟิศคุณ ความเร็วเน็ตเพียงพอหรือยัง ?

22 Jun 2021      เขียนโดย : marketing


    

          เรื่องของอินเทอร์เน็ตในองค์กรนั้นถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งของทุก ๆ องค์กร และในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของพนักงานหนึ่งคนในองค์กรนั้น มักจะมีอุปกรณ์ที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตมากกว่า 1 อุปกรณ์อย่างแน่นอน ตัวอย่างเช่น พนักงาน 1 คน เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ ฯลฯ ซึ่งการเชื่อมต่อนี้อาจทำให้ความเร็วของอินเทอร์เน็ตลดลงได้ เมื่อมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหลาย ๆ คน หรือหลาย ๆ การเชื่อมต่อ ดังนั้นภายในองค์กรควรมีการจัดสรรอินเทอร์เน็ตให้เพียงพอกับจำนวนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในองค์กร และให้เหมาะสมกับราคาของอินเทอร์เน็ตที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน


          วันนี้เราได้รวบรวมตารางเปรียบเทียบความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมกับจำนวนการเชื่อมต่อ โดยมีประเภทการใช้งานหลัก ๆ คือ Social , Email , Download , Surf Net เป็นต้น

 

หมายเหตุ : ความเร็วอินเทอร์เน็ตข้างต้นเป็นค่าประมาณการเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทาง ค่าอาจจะปรับเปลี่ยนได้ตามอุปกรณ์ที่ใช้งาน


แพ็คเกจอินเทอร์เน็ตของแต่ละค่าย แบบ Fiber Optic ใช้งานประเภท Home Use อัพเดต มกราคม 2563

 

มีการให้ใช้อินเทอร์เน็ตแล้วต้องมีการเก็บ Log ตาม พ.ร.บ. คอมฯ ด้วย

          ผู้ที่ให้ผู้อื่นใช้อินเทอร์เน็ต เช่น ห้าง โรงพยาบาล ร้านกาแฟ รวมถึง องค์กร ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่พนักงานหรือบุคคลอื่น ต้องจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่สามารถระบุตัวตนได้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามข้อกำหนดพ.ร.บ.คอมฯ 2560


ข้อมูล Log file ที่ต้องจัดเก็บ

• ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลที่ใช้งาน เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน User-ID เป็นต้น
• ข้อมูลระบุวันเวลาที่ใช้งาน
• ข้อมูล IP Address
• อื่น ๆ (ดูเพิ่มเติมตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร)

 

สนใจบริการวางระบบอินเทอร์เน็ต และติดตั้ง Log file
ติดต่อ บริษัท ดีไอทีซี จำกัด
ผู้ให้บริการด้านเว็บไซต์และไอทีครบวงจร ในเครือบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
โทร. 02-555-0999
อีเมล : [email protected]


หมวดหมู่