รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ บริษัทรับทำเว็บไซต์ รับดูแลเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ จดโดเมน เว็บโฮสติ้ง ดูแลคอมพิวเตอร์ วางระบบ network ระบบรับจองออนไลน์ ระบบสนามกอล์ฟ web design responsive web design web responsive custom website design bespoke web design booking system web maintenance ecommerce website web design thailand web management website maintenance DiTC ดีไอทีซี ธรรมนิติ

รวมเทคโนโลยีฮิต 2018

21 May 2019      เขียนโดย : Admin DiTC


 เทคโนโลยีฮิต 2018 ที่รวบรวมเอาตัวฮิตมาให้เห็นภาพอีกครั้ง ก่อนจะก้าวเข้าสู่ปี 2019 ถือเป็นการย้อนหลังสรุปเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมในปี 2018 กันว่ามีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่ฮอตฮิตเป็นที่นิยม รวมถึงมีอิทธิพลและผลกระทบกับเราในอนาคตได้

 

 

1. ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligenceหรือ AI)
AI หมายถึง ระบบซอฟต์แวร์ที่มีความคิดเป็นของตัวเอง สามารถเรียนรู้ ทำความเข้าใจ วิเคราะห์สิ่งต่างๆ ด้วยเหตุและผล จนสามารถโต้ตอบการสนทนาได้ นอกจากนี้ยังสามารถจดจำสิ่งต่างๆ ได้ดีอีกด้วย และนับวันขีดความสามารถเทคโนโลยีเหล่านี้ มีแต่จะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งการพัฒนาถูกแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบ เพราะการนำไปใช้งานของแต่ละองค์กรนั้นแตกต่างกัน


2. โลกกึ่งเสมือนจริงหรือเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality หรือ AR)
AR เป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างความเป็นจริง (Real world) เข้ากับโลกเสมือนที่สร้างขึ้น (Virtual world) โดยใช้วิธีซ้อนภาพ เสียง วิดีโอ ในโลกเสมือนบนภาพที่เห็นในโลกความเป็นจริงผ่านซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น แว่นตา AR ซึ่งช่วยให้ผู้ที่ทำงานคลังสินค้าสามารถจัดระเบียบสินค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ หรือช่วยผู้ผลิตในการประกอบเครื่องบิน และช่วยในงานซ่อมแซมไฟฟ้า รวมไปถึง การออกกำลังกายในลู่วิ่ง เมื่อสวมแว่น VR เข้าไปจะทำให้การวิ่งนั้นมองเห็นวิวทิวทัศน์ในสถานที่ที่เราต้องการได้อย่างเป็นธรรมชาติ ปัจจุบันยังมีการนำ AR มาใช้พัฒนาในรูปแบบต่างๆ อย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านความบันเทิง เกมส์ และกิจกรรมต่าง ๆ


3. บล็อกเชน (Blockchain)
บล็อกเชน เป็นเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลเข้าไว้ด้วยกันทั้งหมด เป็นฐานข้อมูลที่มีการจัดการชุดข้อมูลที่มีการเพิ่มขึ้นในอินเทอร์เน็ต และมีการตรวจสอบความถูกต้องและความปลอดภัยซึ่งกันและกัน โดยการทำงานของบล็อกเชน เป็นรูปแบบการเก็บข้อมูล (Data Structure) แบบหนึ่ง ที่ทำให้ข้อมูล Digital Transaction ของแต่ละคนสามารถแชร์ไปยังทุกๆ คนได้ เป็นเสมือนห่วงโซ่ (Chain) ที่ทำให้ Block ของข้อมูลเชื่อมต่อไปยังทุกคน โดยที่ทราบว่าใครที่เป็นเจ้าของและมีสิทธิในข้อมูลนั้นจริงๆ


4. โดรน (Drones)
โดรน เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีการบินด้วยระบบอัตโนมัติ ทำให้โดรนเข้ามาแทนที่ในการบินหลากหลายระบบทั้งเล็กและใหญ่ เช่น อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicles: UAVs) โดยใช้เทคโนโลยีบังคับเครื่องบินแทนมนุษย์ ซึ่งในปัจจุบันโดรนถูกพัฒนาให้ใช้งานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและการบินสำรวจพื้นที่การเกษตรหรือพื้นที่ที่ต้องการการตรวจสอบและดูแล นอกจากนี้มีการใช้โดรนเข้ามาช่วยในการทำงานหลากหลายรูปแบบ ทั้งทางการทหาร ด้านความปลอดภัยและความมั่นคง การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การถ่ายภาพเคลื่อนไหว ถ่ายทอดสดต่างๆ การถ่ายภาพมุมสูง การสำรวจ การเฝ้าระวัง รวมทั้งการขนส่ง

 

5. อินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสิ่ง (Internet of Things หรือ loT)
loT คือ การใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเข้าไปเชื่อมโยงกับงานหรืออุตสาหกรรมต่างๆ ให้ง่ายหรือใช้งานได้สะดวกและลดระยะเวลาในการทำงาน เช่น การสั่งเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือทางการเกษตร เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม บ้านเรือน รวมไปถึงเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ


6. หุ่นยนต์ (Robots)
หุ่นยนต์เป็นเป้าหมายใหม่ของการทดแทนแรงงานในอนาคต เพื่อเข้ามาช่วยการทำงานของมนุษย์ เนื่องจากงานบางชนิดเป็นการใช้แรงงานที่ต้องทำงานซ้ำๆ อย่างเช่น งานในโรงงาน ทั้งการยกของจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง หรือทำงานซ้ำแบบเดิมตามไลน์การผลิต หรือการทำงานในแง่มุมที่มีความเสี่ยงสูง


7. โลกเสมือนจริง (VR : Virtual Reality)
VR เป็นเทคโนโลยีการจำลองภาพสามมิติ หรือสภาพแวดล้อมที่เสมือนจริงผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยต้องใช้งานผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ได้ยินเสียงรอบทิศทางภายในพื้นที่ที่กำหนด ซึ่งหากมองแบบผิวเผิน อาจจะดูใกล้เคียงกับ AR แต่จริงๆ แล้วมีความต่างกันอย่างชัดเจน นั่นเพราะ AR ที่เป็นเทคโนโลยีซ้อนภาพที่เห็นในจอให้กลายเป็นวัตถุ 3 มิติอยู่บนพื้นผิวจริง แต่ VR เป็นสิ่งที่อยู่ในโลกเสมือนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ร่างกายเพียงตอบสนองกับสิ่งที่เห็นเพื่อฝึกฝนหรือเพื่อความบันเทิง โดยที่ไม่มีการซ้อนกันของโลกความเป็นจริงแต่อย่างใด ยกตัวอย่างเช่น การทำเครื่อง VR เพื่อฝึกบินเครื่องบินตามรุ่นต่างๆ ช่วยลดต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการฝึกบินบางส่วน หรือการฝึกผ่าตัดของแพทย์เพื่อความเชี่ยวชาญ แน่นอนว่าเครื่องเหล่านี้สร้างระบบครอบการรับรู้ของมนุษย์ทั้งหมดไว้เพื่อสร้างโลกเสมือนที่อาจจะใกล้เคียงหรือไม่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เป็นอยู่ก็เป็นได้

 

 

เทคโนโลยีที่กล่าวมาทั้งหมดล้วนมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน เราทั้งหลายจึงจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง ทำความเข้าใจ ตามเทคโนโลยีให้ทันและนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับตัวเองต่อไป

หมวดหมู่