รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ บริษัทรับทำเว็บไซต์ รับดูแลเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ จดโดเมน เว็บโฮสติ้ง ดูแลคอมพิวเตอร์ วางระบบ network ระบบรับจองออนไลน์ ระบบสนามกอล์ฟ web design responsive web design web responsive custom website design bespoke web design booking system web maintenance ecommerce website web design thailand web management website maintenance DiTC ดีไอทีซี ธรรมนิติ

ระวังไอที ทุจริต IT Asset List คู่มือ ที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้

22 Jun 2021      เขียนโดย : Admin DiTC


          ปัญหาที่แผนกไอทีพบบ่อย ในธุรกิจที่มีพนักงานและเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมาก คือการจัดการกับข้อมูลรายละเอียดของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่าง ๆ และซอฟต์แวร์ หากไม่มีการจัดเก็บที่เป็นระบบ จะทำให้ยากต่อการตรวจสอบเมื่อเกิดปัญหา ความยุ่งยากที่จะเกิดขึ้น คือ ต้องดำเนินการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาที่นานขึ้น จากปัญหาข้างต้นการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน จึงจำเป็นต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก
          การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินทางด้านไอที (IT Asset list) คือการให้แผนกไอทีสามารถบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในบริษัทได้อย่างครบถ้วน ทั้งสเปกคอมพิวเตอร์และระบบเน็ตเวิร์คว่าเพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้งานภายในองค์กรหรือไม่ รวมถึงทราบการละเมิดการใช้งานโปรแกรมผิดลิขสิทธิ์ ที่เป็นความผิดทางอาญา เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงทางด้านไอที
          ประโยชน์ของการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินทางด้านไอที เพื่อให้ผู้บริหารและธุรกิจสามารถควบคุมทรัพย์สิน ทราบข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการวางแผนการตัดสินใจและการคาดการณ์ล่วงหน้าได้ อีกทั้งเป็นการช่วยบริหารจัดการกับข้อมูลที่มีจำนวนมาก สามารถประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และสามารถติดตามทรัพย์สินได้อย่างถูกต้อง สามารถแบ่งเป็น 4 ข้อ ดังนี้
1. เพื่อทราบมูลค่าทางการเงินของสินทรัพย์ที่มีอยู่
2. เพื่อวางแผนทางการเงินในการลงทุนในครั้งถัดไป
3. เพื่อทราบว่าสเปคที่มีอยู่เหมาะสมกับการทำงานหรือไม่
4. เพื่อตรวจสอบสินทรัพย์ที่มีอยู่
    4.1 รายละเอียดของอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ รุ่น หมายเลขเครื่อง,ระยะเวลาประกัน, หรือซอฟต์แวร์ ระบุวันหมดอายุ, จำนวนอุปกรณ์ต่าง ๆ
    4.2 สถานที่ แผนก , สาขา , หน่วยงาน , เครือธุรกิจ

สิ่งที่ธุรกิจต้องจัดเตรียมในการทำทะเบียนทรัพย์สินทางด้านไอที
1. รายชื่อสินทรัพย์ทั้งหมด เช่น PC , Notebook , Printer , Scanner , IP Phone , Software Licenses ฯลฯ
2.สถานที่ ข้อมูลสถานที่เก็บทรัพย์สิน สามารถระบุสถานที่เก็บได้ว่าอยู่ในความดูแลของแผนกหรือพนักงานคนใด และเพื่อความสะดวกต่อการตรวจเช็คตามสาขาต่าง ๆ
3.ใบสั่งซื้อหรือใบเสร็จ หลักฐานเอกสารใบสำคัญทางการบัญชีและการเงิน เพื่อเชื่อมโยงกับทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งแต่เริ่มซื้อเข้ามา การลงทะเบียนทรัพย์สินใหม่ เพื่อทำการสร้างรหัสและติดรหัสทรัพย์สิน
4.จุดมุ่งหมายที่แท้จริง ธุรกิจจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องการทราบข้อมูลด้านใค (ตาม 4 ข้อด้านบน) อย่างเช่น ธุรกิจต้องการวางแผนทางการเงินในการลงทุน ทางผู้ดูแลก็จะนำความต้องการ ไปกำหนดแนวทางและแผน เพื่อออกแบบรายงาน ให้ธุรกิจวัดผลหรือดำเนินการได้ตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการ
5.รูปแบบรายงานที่ต้องการ เพื่อให้ใช้งานได้ตรงกับประเด็น ตามความต้องการ เนื่องจากการออกแบบที่ถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็นในการบรรลุเป้าหมายในการทำงานกับข้อมูล และสะดวกเมื่อต้องการตรวจสอบ

          บริการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินไอที (IT Asset list Service) เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในบริษัทได้อย่างครบถ้วน
ติดต่อ ติดต่อ บริษัท ดีไอทีซี จำกัด ผู้ให้บริการด้านเว็บไซต์และไอทีครบวงจร ในเครือบริษัท ธรรมนิติ จำกัด(มหาชน)
โทร. 02-555-0999
อีเมล : [email protected]

 

หมวดหมู่