รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ บริษัทรับทำเว็บไซต์ รับดูแลเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ จดโดเมน เว็บโฮสติ้ง ดูแลคอมพิวเตอร์ วางระบบ network ระบบรับจองออนไลน์ ระบบสนามกอล์ฟ web design responsive web design web responsive custom website design bespoke web design booking system web maintenance ecommerce website web design thailand web management website maintenance DiTC ดีไอทีซี ธรรมนิติ

เริ่มแล้ววันนี้!!! ชื่อบริษัท/องค์กร สามารถจดทะเบียนชื่อโดเมนได้มากกว่า 1 ชื่อ

13 Dec 2018      เขียนโดย : Admin DiTC


 

domain 2

             

       มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ประกาศใช้ "นโยบายการให้บริการชื่อโดเมน .th และ .ไทย" ฉบับปรับปรุงปี 2561 เพื่อเพิ่มความชัดเจนและอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการ
โดยมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญในเรื่องจำนวนชื่อโดเมนที่อนุญาตให้ถือครองได้มากกว่า 1 ชื่อต่อบุคคล/นิติบุคคลครอบคลุมถึงชื่อโดเมนที่ เป็นชื่อองค์กรด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 และจะมีผลบังคับใช้ใน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (นโยบายนี้ไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง)
       สำหรับผู้ที่ยื่นคำขอจดทะเบียนชื่อโดเมนกับทีเอชนิคจำนวนมากกว่า 1 ชื่อจากทุกหมวดหมู่ที่ให้บริการนั้น ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1.การขอจดทะเบียนชื่อโดเมนทุกชื่อต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตั้งชื่อโดเมนและ หลักเกณฑ์ ในส่วนที่ 3 นโยบายเฉพาะเจาะจงตามหมวดหมู่ชื่อโดเมน
2.การขอจดทะเบียนชื่อโดเมนต้องเป็นการใช้สิทธิโดยสุจริต โดยผู้ดูแลชื่อโดเมน ผู้ถือครองชื่อโดเมน และผู้ติดต่อด้านต่างๆ ต้องมีที่อยู่ หรือที่ตั้งสำนักงานที่ทีเอชนิคสามารถติดต่อได้ในประเทศไทย
3.หากทีเอชนิคมีข้อกังขาเมื่อตรวจสอบพบพฤติกรรมการขอจดทะเบียนชื่อโดเมนมากกว่า 1 ชื่ออย่างผิดปกติหรือส่อไปในทางที่อาจไม่ได้นำไปใช้งานโดยสุจริต ทีเอชนิคสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอหรือ เพิกถอนชื่อโดเมนดังกล่าวได้ทันที

พิเศษ!!  สำหรับบริษัท/องค์กร ที่ถือครองชื่อโดเมนอยู่แล้วและต้องการจดชื่อโดเมนเพิ่ม

สามารถยื่นขอจดทะเบียนชื่อโดเมนได้ เพียงแจ้งชื่อโดเมน ไม่ต้องส่งเอกสารเพิ่ม

ที่มา : THNIC

หมวดหมู่