รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ บริษัทรับทำเว็บไซต์ รับดูแลเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ จดโดเมน เว็บโฮสติ้ง ดูแลคอมพิวเตอร์ วางระบบ network ระบบรับจองออนไลน์ ระบบสนามกอล์ฟ web design responsive web design web responsive custom website design bespoke web design booking system web maintenance ecommerce website web design thailand web management website maintenance DiTC ดีไอทีซี ธรรมนิติ

IT Helpdesk VS IT Support ต่างกันอย่างไร ?

05 Mar 2021      เขียนโดย : Admin DiTC


 

 

ความแตกต่างระหว่าง IT Helpdesk และ IT Support หลายคนคงกำลังสงสัยว่ามันแตกต่างกันยังไง บ่อยครั้งเราใช้คำว่า "IT Helpdesk" เพื่ออ้างถึงบริการช่วยเหลือลูกค้าทุกประเภทรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคด้วย ซึ่งความเป็นจริงในชีวิตประจำวันผู้คนมักใช้คำว่า "IT Help Desk" และ "IT Support" แทบจะสลับกัน

 

IT Help Desk vs. IT Support : หมายถึงอะไร?


ในองค์กรนั้นทั้ง2ฝ่ายมีตำแหน่งหน้าที่และบทบาทที่แตกต่างกัน ในขณะที่ฝ่าย IT Helpdesk เป็นการช่วยเหลือโดยจะคอยรับแจ้งปัญหาจากลูกค้าและวิเคราะห์ปัญหาและดำเนินการแก้ไขในเบื้องต้น ส่วนในด้าน IT Support นั้นมีจุดมุ่งหมายในการบริการคือเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของลูกค้า จะรับหน้าที่ต่อจาก IT Helpdesk เมื่อไม่สามารถแก้ปัญหาผ่านทางการรับแจ้งจากลูกค้าได้ มาทำความเข้าใจความหมายทั้งสองคำนี้กัน

 


IT Helpdesk คืออะไร?


กล่าวง่ายๆ การบริการของ IT Helpdesk นั้นจะมีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยรับเรื่องจากลูกค้า และรับฟังปัญหาพูดคุย แนะนำ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆในเบื้องต้นก่อน โดยจะให้คำปรึกษาหรือการแนะนำ แก้ไขปัญหาผ่านทางโทรศัพท์ หรือเป็นการใช้ Remote Access ไปที่เครื่องของลูกค้าเพื่อทำการแก้ไขปัญหา และแต่ถ้าทาง IT Helpdesk ไม่สามารถแก้ปัญหาหรือทำต่อได้ก็จะส่งงานต่อไปยังทาง IT Support หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ดูแลต่อไป ทักษะจำเป็นของฝ่ายนี้คือ ความสามารถพื้นฐานทางด้านไอที ทักษะทางด้านเจรจาสื่อสาร และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้านไอที


คุณต้องคิดว่าแล้ว IT Support คืออะไร ?


ในทางกลับกันด้าน IT Support จะมุ่งเน้นไปที่การให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ และส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับสูงซึ่งแบ่งออกเป็นทางด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ เครือข่ายระบบและอื่นๆ เช่น การแก้ไขระบบอินเทอร์เน็ต ,การติดตั้งโปรแกรม , ติดตั้ง Server , แก้ปัญหาอุปกรณ์ด้านไอที รวมไปถึงการซ่อมบำรุงในส่วนต่างๆ โดยจะรับหน้าที่ต่อจาก IT Helpdesk เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งการ Remote และที่หน้างาน (Onsite Support) ให้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ในส่วนของ IT Support จะต้องมีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานหลักของพวกเขาคือการช่วยลูกค้าแก้ปัญหาทางเทคนิคที่ซับซ้อน ทักษะที่จำเป็นคือ ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับ Software& Hardware และเทคนิคด้านไอที , ทักษะด้านการสื่อสารและการฟังที่ดี , ความสามารถในการทำงานเป็นทีม

 

 

ในที่นี้รูปแบบการทำงานภายในองค์กรของทั้งสองฝ่าย อาจขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร ขนาดของแผนกไอที ว่ามีความต้องการในส่วนไหนมากกว่ากันด้วย แม้ว่าบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่แตกต่างกันภายในองค์กรของทั้งฝ่าย IT Helpdesk และ IT Support อาจทับซ้อนกันในบางครั้ง จำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องเข้าใจหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเพื่อผลลัพธ์ด้านการทำงานที่ดี ถือเป็นการทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการบริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุด

 

 

หมวดหมู่