รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ บริษัทรับทำเว็บไซต์ รับดูแลเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ จดโดเมน เว็บโฮสติ้ง ดูแลคอมพิวเตอร์ วางระบบ network ระบบรับจองออนไลน์ ระบบสนามกอล์ฟ web design responsive web design web responsive custom website design bespoke web design booking system web maintenance ecommerce website web design thailand web management website maintenance DiTC ดีไอทีซี ธรรมนิติ

IT Outsource ลดต้นทุนให้ธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

05 Mar 2021      เขียนโดย : Admin DiTC


 

 

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า IT Outsource เข้ามามีอิทธิพลในการดำเนินธุรกิจในหลายๆ องค์กรเป็นอย่างมาก การวางแผนลงทุนเพื่อเลือกเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้นั้นก็เป็นเรื่องสำคัญสำหรับองค์กร

หรือแม้แต่การจ้างพนักงานเข้ามาทำงานให้กับองค์กรนั้นมีการใช้งบประมาณค่อนข้างสูง หรือการสรรหาคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้เหมาะสมกับงานก็ไม่ใช่เรื่องง่าย

ดังนั้น การเลือกใช้บริการเอาท์ซอร์สนั้นถือเป็นทางเลือกที่ดีให้กับธุรกิจ แล้วคุณทราบหรือไม่ว่า? การจ้าง IT Outsource นั้นสามารถลดต้นทุนให้กับธุรกิจอย่างไรบ้าง วันนี้เรามีคำตอบว่า IT Outsource ลดต้นทุนให้กับธุรกิจคุณได้อย่างไร?

 

ด้านบุคลากร

พนักงานไอทีประจำ : สำหรับพนักงานในองค์กรนั้นอาจไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากพอ ในบางกรณีที่มีการพบปัญหาด้านไอทีที่แก้ไขค่อนข้างยาก ต้องใช้ความชำนาญมากพอ ก็อาจทำให้งานเกิดความล่าช้า หรือแก้ปัญหาได้ไม่ตรงจุด ทำให้เกิดปัญหาซ้ำๆ ขึ้นได้อีก

พนักงานไอที Outsource : สำหรับบริการ IT Outsource เป็นบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านไอที ซึ่งจะมีทีมที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทำงานได้หลากหลายและครอบคลุม จึงทำให้แก้ไขปัญหาที่เจอได้อย่างรวดเร็ว และตรงจุด

 

ด้านการให้บริการ

พนักงานไอทีประจำ : การแก้ไขปัญหาของพนักงานในองค์กร จะมีความรวดเร็วกว่า เพราะว่าอยู่ในองค์กรเดียวกัน ทำให้ติดต่อได้สะดวก แต่ในองค์กรที่มีพนักงานด้านไอทีอยู่ค่อนข้างน้อยนั้นก็อาจส่งผลให้การแก้ไขปัญหาล่าช้า หรือต้องรอนาน และถ้าพนักงานไอทีที่ต้องรับผิดชอบงาน ลาป่วย ไม่มาทำงาน ก็ทำให้ไม่มีคนมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้

พนักงานไอที Outsource : การแก้ไขปัญหาในส่วนของ IT Outsource นั้นจะมีทีมงานเจ้าหน้าที่ที่คอยรับเรื่องดูแลอยู่ตลอด ซึ่งถ้ามีพนักงานที่ขาด หรือ ลา ก็จะมีคนเข้ามาทำงานแทนในส่วนนั้นเลยโดยที่ไม่ทำให้การแก้ปัญหาติดขัดหรือต้องรอนาน ถ้าเกิดเป็นปัญหาที่ทีมสามารถแก้ไขด้วยการ Remote ไปได้ก็จะทำได้รวดเร็วทันที แต่ถ้ามีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขผ่านการ Remote ได้ก็ต้องใช้เวลาเดินทางเพื่อเข้าไปแก้ปํญหาหน้างาน

 

 

ด้านค่าใช้จ่าย

พนักงานไอทีประจำ : หลักๆแล้วองค์กรไม่ได้มีแค่เงินเดือนที่จะต้องจ่ายให้กับพนักงานประจำในแต่ละฝ่ายด้านไอทีภายในองค์กร แต่จะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ประกันสังคม ค่าโบนัส ค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการต่างๆ อีกมากมาย

พนักงานไอที Outsource : ถ้าเป็นพนักงานไอที Outsource สามารถเสียค่าใช่จ่ายในการจ้างพนักงานไอทีตามที่กำหนดไว้ได้เลย เช่น เราจะจ้างพนักงานไอที Outsource เข้ามาดูแลระบบคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรของเรา ทางไอทีก็จะเช็คว่าในองค์กรมีคอมพิวเตอร์ที่ต้องดูแลว่ามีทั้งหมดกี่เครื่อง โดยจะกำหนดอัตราค่าบริการมาให้กับทางองค์กรตามจริง โดยที่องค์กรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆ เพิ่มเติม

 

ด้านการพัฒนาระบบภายในองค์กร

พนักงานไอทีประจำ : พนักงานไอทีประจำอาจมีความเข้าใจในนโยบายการบริหารขององค์กรมากกว่า ว่าองค์กรทำธุรกิจหรือมีความต้องการแบบไหน ทำให้มีการวางแผนได้ตรงตามเป้าหมายและเหมาะสม แต่ในเรื่องของเทคโนโลยีอาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญหรือความรู้มากนักทำให้งานในส่วนนี้อาจจะไม่ได้รับการวางแผนที่ดีและอาจทำให้งานในส่วนอื่นๆ ถูกลดประสิทธิภาพลงด้วย

พนักงานไอที Outsource : IT Outsource นั้นจะเข้ามาช่วยลดภาระในการวางแผนด้านเทคโนโลยีได้ดีกว่า เนื่องจากได้ทำงานร่วมกับหลายๆองค์กร ทำให้มีความเชี่ยวชาญหรือวางแผนเกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ สามารถอัพเดทข้อมูลข่าวสารด้านไอที ทำให้มีแนวคิดไอเดียใหม่ๆ ให้กับองค์กรของคุณได้

 

 

สรุปได้ว่า การจ้างพนักงานไอทีประจำ หรือ พนักงานไอที Outsource นั้นขึ้นอยู่กับการบริหารธุรกิจของแต่ละองค์กรว่ามีความต้องการมากน้อยแค่ไหน อาจขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กรด้วย

ถ้าเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ก็อาจจะมีทั้งพนักงานประจำ และ พนักงาน IT Outsource ทำงานร่วมกันก็ได้ โดยให้พนักงานไอทีประจำควบคุมดูแลงานภายในองค์กรที่มีความสำคัญ ในงานนอกเหนือจากนั้นจะเป็นในส่วนของเอาท์ซอร์สเข้ามาดูแล เช่น การแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านไอที

ส่วนในองค์กรขนาดเล็กการเลือกใช้ IT Outsource คงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม เพราะจะช่วยลดต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆได้ดีกว่า

หมวดหมู่