รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ บริษัทรับทำเว็บไซต์ รับดูแลเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ จดโดเมน เว็บโฮสติ้ง ดูแลคอมพิวเตอร์ วางระบบ network ระบบรับจองออนไลน์ ระบบสนามกอล์ฟ web design responsive web design web responsive custom website design bespoke web design booking system web maintenance ecommerce website web design thailand web management website maintenance DiTC ดีไอทีซี ธรรมนิติ

5 ข้อดี แก้ปัญหาผ่าน Remote Access

13 Apr 2021      เขียนโดย : Admin DiTC


 

 

61130939_s.jpg

 

 

ปัจจุบันองค์กรหลายแห่งยังไม่มีฝ่าย IT Support เมื่อเกิดปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์ทำให้ยากต่อการจัดการระบบ และแก้ไขปัญหา ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไอทีที่คอยดูแล ซึ่งปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายเน็ตเวิร์คต่างๆ เป็นปัญหาที่บางครั้งต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วนและตรงจุด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อองค์กร

ดังนั้น การมีผู้ให้บริการด้านไอทีมืออาชีพมาช่วยดูแลปัญหาต่างๆ ในองค์กรเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่การจะทำให้องค์กรเติบโตไปข้างหน้าต้องมีการจัดการบริหารงบประมาณที่ดีด้วย ซึ่งการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการแก้ไขปัญหาสามารถช่วยลดต้นทุนในส่วนที่ไม่จำเป็นไปได้ ทั้งนี้ยังทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

หลายๆ องค์กรมีการเลือกใช้ซอฟต์แวร์รูปแบบการรีโมทแก้ปัญหาเบื้องต้น เนื่องจากสะดวกรวดเร็ว แก้ไขได้ทันที และ Remote Access ถือเป็นทางออกที่ดีเลย รู้แบบนี้...แล้วมาดูกันว่า ข้อดีของการแก้ปัญหาผ่าน Remote Access นั้นมีอะไรบ้าง?

1. ลดค่าใช้จ่ายการเข้ามา On-Site ของพนักงาน

การแก้ปัญหาระบบคอมพิวเตอร์โดยการจ้างพนักงาน IT Support เข้ามาดูแลระบบภายในองค์กร อาจมีค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจากต้องให้พนักงานเดินทางไป On-Site ที่หน้างานจริง เพื่อดูแลตรวจสอบระบบต่างๆ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทางองค์กรจำเป็นต้องหาวิธีลดต้นทุนในส่วนนี้เพื่อที่จะสามารถนำไปพัฒนาในส่วนที่จำเป็นภายในองค์กรต่อไป

การใช้ Technical Support รูปแบบของการรีโมทแทนการเข้ามา On-Site ทำให้แก้ปัญหาได้รวดเร็ว ง่าย เพราะสามารถเข้าถึงเครือข่ายได้โดยการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์จากระยะไกล ไม่ว่าองค์กรจะอยู่ไกล หรือปัญหาที่พบมีความซับซ้อนมากก็สามารถใช้ Remote Access แก้ไขปัญหาได้ทันที โดยที่พนักงาน IT Support ไม่ต้องเดินทางไปถึงที่หน้างาน องค์กรก็ลดค่าใช้จ่ายไปพร้อมๆ กัน

2. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

องค์กรมักจะเจอกับปัญหาอินเทอร์เน็ตล่ม คอมพิวเตอร์ติดไวรัส หรือปัญหาด้านไอทีอื่นๆ ทำให้การทำงานล่าช้าส่งผลต่อธุรกิจในการทำรายได้ เมื่อเกิดปัญหาต้องแจ้งให้ทางฝ่ายไอทีมาแก้ไข บางองค์กรอาจจะมีการไปทำงานนอกสถานที่ หรือมีหลายสาขา ทำให้เกิดปัญหาของระยะทาง ดังนั้นการแก้ปัญหาทางด้านไอทีเบื้องต้นและรวดเร็วที่สุดคือการใช้ Remote Access

เมื่อเกิดปัญหาพนักงานสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ IT Support เพื่อแจ้งปัญหาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทันที จากนั้นเจ้าหน้าที่ไอทีจะทำการตรวจสอบผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ เมื่อเจ้าหน้าที่รับรู้ปัญหาแล้วจะทำการแก้ไขผ่านการ Remote Access รูปแบบการแก้ไขนี้สามารถจัดการปัญหาได้รวดเร็ว ครอบคลุม และประหยัดเวลาอีกด้วย

 

 

146592052_llll.jpg

 

 

3. ช่วยให้องค์กรโฟกัสกับงานหลักของธุรกิจมากขึ้น

การเริ่มต้นทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้นเป็นเรื่องที่ยาก การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการในองค์กรที่ดี ปัญหาที่เป็นอุปสรรคขององค์กรเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุคลากรที่ไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ด้านไอที ทำให้เมื่อเกิดปัญหาอาจแก้ไขได้ไม่ตรงจุดหรือแก้ไม่ได้ ทำให้งานสะดุด หากบุคลากรภายในต้องมานั่งแก้ไขปัญหาด้านไอทีเองอยู่ตลอด อาจทำให้งานหลักติดขัด หรือล่าช้า

ดังนั้น องค์กรจำเป็นต้องหาผู้ให้บริการด้านไอทีที่จะมาช่วยในเรื่องของการ Remote Support ได้ เพื่อให้สามารถโฟกัสกับงานหลักได้เต็มที่ และเมื่อเกิดปัญหาก็จะมีผู้เชี่ยวชาญคอยแก้ไขให้ได้ทันที

4. ทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพ ทำงานราบรื่น

การดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพนั้นต้องมีการวางแผนระบบภายในองค์กรที่ดี หากระบบเครือข่าย Network หรือ Computer ที่ใช้งานเกิดปัญหาขึ้นอยู่บ่อยๆ มาเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของคุณและพนักงานในองค์กร ส่งผลให้การทำงานไม่ราบรื่น หรือทำงานไม่เสร็จตามแผน

ดังนั้นการเลือกใช้ Remote Access ของ IT Support ให้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในส่วนของระบบเครือข่าย Network หรือระบบคอมพิวเตอร์นั้นถือเป็นทางเลือกที่คุ้มค่า เพราะการที่องค์กรมีระบบเครือข่ายที่ดี ทำให้การทำงานราบรื่นไม่ติดขัด ส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

5. ดูแลรักษาระบบความปลอดภัย

ความปลอดภัยของข้อมูลภายในองค์กรเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก ถ้ามีการดูแลระบบเครือข่ายที่ไม่ดีอาจส่งผลให้ข้อมูลรั่วไหลได้ เมื่อคุณพบปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่ายหรือปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับองค์กร คุณสามารถติดต่อให้ฝ่าย IT Support เข้ามาช่วยจัดการแก้ปัญหาได้ทันที

โดยการแก้ไขผ่าน Remote Access นั้นสามารถทำได้ทันทีและรวดเร็ว ช่วยป้องกันไม่ให้ระบบถูกโจมตีจากแฮกเกอร์ และยังเป็นการรักษาความปลอดภัยทั้งตัวเครือข่ายหรือข้อมูลภายในขององค์กรด้วย

 


จะเห็นได้ว่าการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก เพราะในปัจจุบันมีการแข่งขันทางธุรกิจค่อนข้างสูง การที่องค์กรเลือกใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือด้านไอทีที่ทันสมัย ในการเชื่อมต่อสื่อสารกับลูกค้า รวมไปถึงการให้บริการที่ดี ทำให้องค์กรเติบโต ก้าวหน้า อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

หมวดหมู่