รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ บริษัทรับทำเว็บไซต์ รับดูแลเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ จดโดเมน เว็บโฮสติ้ง ดูแลคอมพิวเตอร์ วางระบบ network ระบบรับจองออนไลน์ ระบบสนามกอล์ฟ web design responsive web design web responsive custom website design bespoke web design booking system web maintenance ecommerce website web design thailand web management website maintenance DiTC ดีไอทีซี ธรรมนิติ

Barefootmonk


รายละเอียด: Barefootmonk.org เป็นสื่อยุคใหม่ในการประกาศพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทางพระชายกลาง อภิญาโณ แห่งวัดพระราม 9 กาญนาภิเษก เป็นผู้ริเริ่มว็บไซต์นี้เพื่อเป็นสื่อกลางในการประกาศธรรมวินัยแห่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า เพื่อประโยชน์สุขของชนหมู่มากในโลกตามพระพุทธประสงค์ 

Service Provided:

  • Website Design & Development
  • Web Maintenance Service
  • Web Hosting & Domain name

 

Websitewww.barefootmonk.org

 
Ditc Portfolio
Ditc Portfolio
Ditc Portfolio
Ditc Portfolio