รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ บริษัทรับทำเว็บไซต์ รับดูแลเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ จดโดเมน เว็บโฮสติ้ง ดูแลคอมพิวเตอร์ วางระบบ network ระบบรับจองออนไลน์ ระบบสนามกอล์ฟ web design responsive web design web responsive custom website design bespoke web design booking system web maintenance ecommerce website web design thailand web management website maintenance DiTC ดีไอทีซี ธรรมนิติ

daa (2)


 

รายละเอียด : www.daa.co.th DiTC รับทำเว็บไซต์ให้กับบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญการตรวจสอบภายใน (IA)ที่ให้บริการหลากหลายเช่น บริการงานตรวจสอบภายใน งานประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน งานประเมินคุณภาพหน่วยงาน ให้คำปรึกษาการบริหารความเสี่ยง งานจัดตั้งเเละวางระบบหน่วยงานตรวจสอบภายใน
คอนเซ้ปในการออกแบบเว็บไซต์นั้น ต้องการให้ดูน่าเชื่อถือ ทันสมัย สะอาด ด้านการออกแบบ: เน้นสีขาว ซึ่งเปรียบเสมือนสีของความบริสุทธิ์ ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับธุรกิจการตรวจสอบบัญชี มีการใช้สีน้ำเงิน ซึ่งเป็นสีประจำองค์กร เพื่อสร้างให้เกิดการรับรู้ด้านภาพลักษณ์ และมีสีดำซึ่งเป็นสีที่สื่อถึงเทคโนโลยีความทันสมัย ด้านระบบเว็บไซต์: มีระบบ Web Responsive ซึ่งรองรับการแสดงผลหลายหน้าจอ ทั้ง Smartphone, Tablet และ PC รวมถึงมีระบบขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์

Service Provided:

  • Web Design & Development
  • Web Maintenance
  • Web Hosting & Domain name

Website : www.daa.co.th
Ditc Portfolio
Ditc Portfolio
Ditc Portfolio
Ditc Portfolio