รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ บริษัทรับทำเว็บไซต์ รับดูแลเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ จดโดเมน เว็บโฮสติ้ง ดูแลคอมพิวเตอร์ วางระบบ network ระบบรับจองออนไลน์ ระบบสนามกอล์ฟ web design responsive web design web responsive custom website design bespoke web design booking system web maintenance ecommerce website web design thailand web management website maintenance DiTC ดีไอทีซี ธรรมนิติ

Lighthouse


รายละเอียด : lighthouseworldwide.co.th บริษัทไล้ท์เฮ้าส์ เวิลด์ไวด์ โซลูชั่นส์ จำกัด มีความเชี่ยวชาญในด้านการควบคุมและเฝ้าระวังสิ่งปนเปื้อน ทั้งด้านการนับอนุภาคในอากาศ การนับอนุภาคในของเหลว การตรวจจับตัวแปรที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความดันอากาศ ความเร็วลม และเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบสิ่งปนเปื้อนในห้องสะอาด หรือ cleanroom เช่น เครื่องทดสอบตัวกรองอากาศหรือฟิวเตอร์ เครื่องตรวจทิศทางการไหลของอากาศ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบผ้าหรือชุดที่ใช้ในห้องสะอาด อุปกรณ์และการควบคุมเหล่านี้จะพบมากในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ฮาร์ทดิสต์ เทคโนโลยี่ชีวภาพ ยานยนต์ เภสัชกรรม อาหาร และเครื่องดื่ม บริษัทไล้ท์เฮ้าส์ฯ ในประเทศไทยเป็นศูนย์ใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย ในการให้บริการ การสอบเทียบ การซ่อมแซมและการฝึกอบรม สำหรับลูกค้าและบริษัทตัวแทนจำหน่ายของบริษัทไล้ท์เฮ้าส์ เวิลด์ไวด์ โซลูชั่นส์

Service Provided : 

  • Web Design & Development
  • Web Maintenance

Websitewww.lighthouseworldwide.co.th
Ditc Portfolio
Ditc Portfolio
Ditc Portfolio
Ditc Portfolio