รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ บริษัทรับทำเว็บไซต์ รับดูแลเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ จดโดเมน เว็บโฮสติ้ง ดูแลคอมพิวเตอร์ วางระบบ network ระบบรับจองออนไลน์ ระบบสนามกอล์ฟ web design responsive web design web responsive custom website design bespoke web design booking system web maintenance ecommerce website web design thailand web management website maintenance DiTC ดีไอทีซี ธรรมนิติ

รับนักศึกษาฝึกงาน

รับนักศึกษาฝึกงาน

สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , วิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , คอมพิวเตอร์ธุรกิจ , มัลติมีเดีย , หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • Programmer
 • Web Master
 • Graphic Design
 • IT Support & Web Content

Web Programmer (เว็บ โปรแกรมเมอร์) – ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

Web Programmer

รายละเอียดของงาน

 • เขียนเว็บไซต์ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยการใช้ CMS Joomla
 • แก้ไขปัญหาของเว็บไซต์และพัฒนาเว็บไซต์

สถานที่ปฏิบัติงาน

เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

คุณสมบัติ

1. เพศ ชาย - หญิง

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี , สาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP , HTML

4. มีความเข้าใจเกี่ยวกับ MySQL , CSS หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำเว็บไซต์

5. หากมีประสบการณ์ใช้ CMS Joomla (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

6. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ , สามารถทำงานแบบทีมได้

7. มีความคิดต่อยอด รวมถึงการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ


Graphic Design (กราฟฟิกดีไซน์) – ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

Graphic Design

รายละเอียดของงาน

 • ออกแบบดีไซน์เว็บไซต์และแบนเนอร์ตามความต้องการของลูกค้า
 • ใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการดีไซน์และนำเสนอไอเดียให้กับลูกค้า
 • ปฏิบัติงานบนระบบ MAC OS
 • ใช้โปรแกรมในการออกแบบ Photoshop Illustrator
 • ใช้โปรแกรมในทำสื่อโฆษณา ตัดต่อและอนิเมชัน After Effect , Premiere Pro

สถานที่ปฏิบัติงาน

เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ

คุณสมบัติ

1. เพศ ชาย - หญิง

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี , สาขาที่เกี่ยวข้อง

3. สามารถใช้งานโปรแกรม Photoshop และ Illustrator ได้ดี

4. สามารถทำงาน Animation ได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

5. มีงานตัวอย่างที่ทำจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ CSS3 , HTML5 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ , สามารถทำงานแบบทีมได้

8. มีความคิดต่อยอด รวมถึงการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ


IT Support (ไอทีซัพพอร์ต) – ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

IT Support

รายละเอียดของงาน

 • ดูแลรักษา ซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์
 • สนับสนุนการใช้งานของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์
 • รับเรื่อง-ติดต่อ-ประสานงาน รวมถึงการซ่อมแซมและจัดทำสรุปรายเดือน
 • ดูแลระบบเน็ตเวิร์ค ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
 • ทำงานสนับสนุนงานภายในบริษัทเกี่ยวกับการลงข้อมูลบนเว็บไซต์

สถานที่ปฏิบัติงาน

เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

คุณสมบัติ

1. เพศ ชาย - หญิง

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี , สาขาที่เกี่ยวข้อง

3. สามารถดูแล – ซ่อมแซม – ตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้

4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์ค

5. มีความรู้เกี่ยวกับ Linux , Windows Server (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

6. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ , สามารถทำงานแบบทีมได้

7. มีความคิดต่อยอด รวมถึงการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ